אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 11.11.2021