אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 10.11.2022