אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 10.10.2021