אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 01.09.2022