אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2024 עד 07.07.2024