אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 26.11.2023