אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 24.12.2023