אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2020 עד 08.07.2020