אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 17.02.2021