אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2020 עד 30.12.2020