אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 20.05.2021