אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 12.08.2021