אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2020 עד 26.08.2020