אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 24.06.2021