אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 10.03.2021