אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2020 עד 30.09.2020