אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2020 עד 28.10.2020