אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2020 עד 22.04.2020