אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2020 עד 21.10.2020