אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2020 עד 19.08.2020