אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2020 עד 15.04.2020