אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 15.07.2021