אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 09.09.2021