אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 18.06.2023