אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 21.05.2023