אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 12.11.2023