אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 06.11.2023