אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 30.07.2023