אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 13.08.2023