אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2020 עד 24.06.2020