אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2019 עד 06.11.2019