אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2019 עד 26.06.2019