אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2020 עד 11.03.2020