אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2019 עד 23.10.2019