אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2019 עד 11.07.2019