אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2019 עד 04.12.2019