אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2019 עד 13/02/2019