אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2019 עד 09/01/2019