אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 09.04.2023