אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2024 עד 05.05.2024