אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2024 עד 04.02.2024