אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 31.12.2023