אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 31.05.2023