אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2024 עד 30.06.2024