אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2024 עד 25.03.2024