אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 25.02.2023