אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 19.08.2023