אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2024 עד 19.05.2024