אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 16.12.2023