אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2024 עד 15.04.2024